Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI, REGULAMIN OBIEKTU

STARA SZLIFIERNIA


 
 

I. Proces Rezerwacji Online


 

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:


 

1. Klient otrzymuje możliwość wyboru standardowego pobytu lub oferty bezzwrotnej, które są widoczne w panelu rezerwacji.

2. Wszystkie kwoty podane na stronie są kwotami brutto.

3. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną pobytu standardowego Klient może wybrać dodatkowe opcje.

4. Gwarantujemy rezerwację domu na wyłączność.

5. Po wyborze oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku - formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz ewentualne uwagi dotyczące rezerwacji. Klient powinien również prawidłowo zaznaczyć opcję ewentualnych dostawek oraz pobytu zwierząt.

6. Po uzupełnieniu danych w formularzu Klient może dokonać wpłaty zaliczki poprzez:

- przelew tradycyjny na rachunek bankowy

 

II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji


 

1. Klient wpłaca wyliczony zadatek w jeden z dostępnych w systemie sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do obiektu.

2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji rezerwacji.

3. W przypadku anulacji rezerwacji tzw. standardowej w terminie uprawniającym do zwrotu (termin podany w poszczególnej ofercie) zaliczka zwracana jest na konto Gościa z którego wpłynęła zaliczka. W przypadku wpłat z kont zagranicznych kwota zwrotu może zostać pomniejszona o prowizję banku lub różnice kursów walut niezależne od obiektu.

4. Przy przedpłacie w wysokości 100% (oferta bezzwrotna) nie ma bez możliwości zmian terminu czy anulacji rezerwacji. Anulacja rezerwacji w ofercie bezzwrotnej wiąże się z utratą pełnej kwoty zadatku.

 


 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, transakcji płatniczych lub w innym zakresie. Reklamacja winna być zgłoszona w dniu wystąpienia uchybień.

2. Stara Szlifiernia ma obowiązek świadczyć usługi bez jakichkolwiek uchybień i innych wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Gościa na przykład:

a) pisemnie na adres Stara Szlifiernia, ul. Wolności 17, 58-580 Szklarska Poręba,

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@staraszlifiernia.pl

4. Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Starą Szlifiernię. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność złożenia reklamacji.

5. Stara Szlifiernia ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail. Stara Szlifiernia udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.


 


 

Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja